logo

GDPR

  1. Ochrana osobních údajů uživatelů aplikace, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Veškeré údaje, které uživatel do aplikace zapíše, jsou soukromé a poskytovatel aplikace tyto údaje neposkytne žádné třetí straně.
  3. Uživatel aplikace si je vědom, že osobní údaje poskytuje dobrovolně.
  4. Osobní údaje a data budou zpracovávána po dobu neurčitou a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem a následně bezpečně uchována na řádně zabezpečeném serveru poskytovatele aplikace, případně na adekvátně zabezpečených zálohových serverech poskytovatele.
  5. V případě, že by se uživatel aplikace domníval, že poskytovatel aplikace provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele aplikace, nebo v rozporu se zákonem, může:
    • požádat poskytovatele aplikace o vysvětlení.
    • požádá-li uživatel aplikace o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel aplikace povinen tuto informaci předat, případně na žádost uživatele údaje vymazat, a to nejpozději do 30 dnů od podání požadavku.
  6. Služba aplikace vyžaduje ke své správné funkčnosti soubory cookie, které jsou zasílány do zařízení klienta. Dále jsou, nebo mohou být, na celém portálu www.emyslivost.cz spouštěny nástroje třetích stran (GA, FB Pixel, ...), sloužící k analýze návštěvnosti, která je z naší strany čistě anonymní. Nejsou shromažďována data o návštěvnosti jednotlivých IP adres ani IP adresy jako takové.